Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden DesertJoy & Joy of Nature

1 – Inschrijving & Aanvullende reis-en tochtinformatie
Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op de site.
De boeking is definitief zodra ik het inschrijfformulier heb ontvangen.
Na inschrijving ontvang je via de mail een kopie van je boeking alsmede een persoonlijke bevestigingsmail van mij met daarin je precieze aanbetalingsbedrag, het restant van je reissom en de betalingsgegevens.
Deze bevestigingsmail is tevens je factuur.
Ontvang je geen kopie van je boeking en geen persoonlijke bevestigingsmail van mij: dan heb ik je boeking niet ontvangen, stuur me dan een mail!
Daarnaast ontvang je na inschrijving ook de aanvullende reis-en tochtinformatie incl paklijst van mij.
De aanvullende reisinformatie voor de Lycië reizen is een ‘niet-vergeten lijstje’ en mail ik je in de bevestigingsmail.


2 – Betaling

 1. Na boeking is het aanbetalingsbedrag – welke ik je in de persoonlijke bevestigingsmail ook hebt laten weten – verschuldigd. Dit bedrag dient binnen tien dagen na ontvangst van de factuur (bevestigingsemail) overgeboekt te worden op rekening van DesertJoy – Joy of Nature.
 2. Aanbetalingsbedrag:
 • 5-dgse Woestijn-Kamelentocht € 390,-
 • 7-dgse Woestijn-Kamelentocht € 440,-
 • 9-dgse Woestijn-Kamelentocht € 490,-
 • 4×4 Natuurtocht Lycië € 465,-
 • Wandelreis Lycië € 435,-

3. Het restant van de reissom, welke ik je heb medegedeeld in je persoonlijke bevestigingsmail dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden voldaan.

4. Bij boeking tot 6 weken voor vertrek en korter dient de gehele reissom in één keer bij boeking overgemaakt te worden.


3 – Reissom

 1. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten de diensten en voorzieningen zoals omschreven op de website van DesertJoy – Joy of Nature.
 2. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk via de email op de hoogte gebracht. De deelnemer heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk via de mail te annuleren.


4 – Eigen kamer toeslag

 • 8-daagse reizen met een 5-daagse Woestijn-Kamelentocht: € 65,- p.p.
 • 11-daagse reizen met een 7-daagse Woestijn-Kamelentocht: € 90,- p.p.
 • 15 daagse reizen met een 9-daagse Woestijn-Kamelentocht: € 105,- p.p.
 • 4×4 Natuurtocht Lycië : € 175,- p.p.
 • Wandelreis Lycië: € 175,- p.p.
 • Voor alle reizen geldt: als je alleen boekt en een kamer wilt delen maar er is geen andere deelnemer hiervoor dien je de éénpersoonskamer toeslag te betalen.


5 – Verlenging Woestijnreizen
Als je eerder komt of langer blijft:

 • € 20,- per persoon per dag extra bij de reissom i.v.m. je accommodatie o.b.v. indeling in een 2-pers.kamer.
 • Bij afwijkende reisdagen voor de Woestijnreizen zijn de meerkosten voor je transfer € 30,- per persoon per afwijkende reisdag.

 

6 – Vluchtschema – Transfers

 1. Je regelt zelf je vliegticket, waarbij je ervoor zorgt dat je op de door jouw uitgekozen reisdatum  voordat de tocht start, arriveert op de luchthaven van Sharm el Sheikh, waar je opgehaald wordt voor je transfer naar Dahab. Of op de luchthaven van Dalaman als je geboekt hebt voor Lycië-Turkije.
 2. Laat bijtijds je vluchtschema aan mij weten, vluchtschema is: vluchtnummers en aankomst-&vertrektijden
 3. Laat bij boeking aan ons weten of je de transfers van Dalaman naar Fethiye en vice versa via ons wilt.
 4. De kosten voor een bij ons aangevraagd luchthaventransfer van vliegveld Dalaman naar Fethiye en vice versa bedraagt € 30,- per transfer per persoon.


7 – Verzekeringen
De deelnemer zorgt zelf voor een annulerings- & reisverzekering met inbegrip van een alarmcentrale.


8 – Reisdocumenten

a. Het is belangrijk dat je in het bezit bent van alle vereiste geldige (reis-)documenten.

 • Je paspoort dient na vertrek uit Egypte nog minimaal 6 maanden geldig zijn.
 • Voor Turkije is dit 8 maanden na vertrek uit Turkije.
 • Voor Egypte en Turkije geldt ook een visumplicht.

b. Informatie omtrent geldigheid paspoort en visa wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door de reisorganisatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend.


9 – Annulering door de deelnemer

a. Annulering en/of wijziging van het vliegticket is in alle gevallen voor rekening van de deelnemer.
b. Annulering van de reis dient schriftelijk te gebeuren via email naar joyce@desertjoy.nl
c. Als de deelnemer de reis moet annuleren zijn de volgende kosten verschuldigd:

 • Tot 6 weken voor vertrek: aanbetalingsbedrag (bij annulering is dus altijd minimaal het aanbetalingsbedrag  verschuldigd tot 6 weken voor vertrek).
 • daarna tot 15 dagen voor vertrek: 60% van de reissom.
 • 15 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.
 • Daarnaast bedragen de administratiekosten € 25,- per annulering per persoon.


10 – Gezondheid ten tijde van boeking en tijdens de reis

 1. DesertJoy – Joy of Nature gaat ervan uit dat eventuele bekend zijnde ziektes en/of medicaties bij de deelnemer gecheckt zijn bij zowel de behandelend arts van de deelnemer als bij DesertJoy -Joy of Nature of hij/zij geschikt is om een dergelijke tocht te doen.
 2. DesertJoy – Joy of Nature gaat ervan uit dat de reiziger in goede gezondheid is ten tijde van de boeking en bij aanvang van de reis.
 3. Informatie omtrent benodigde vaccinaties/inentingen wordt door DesertJoy – Joy of Nature verstrekt maar dient altijd door de deelnemer bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie verstrekt door DesertJoy – Joy of Nature kunnen geen rechten ontleend worden.
 4. Eventuele bekend zijnde ziektes bij de deelnemer mogen geen belemmering zijn voor de overige deelnemers tijdens de tocht.
 5. Als een deelnemer vroegtijdig de tocht moet of wil verlaten, worden daar extra kosten voor gemaakt die voor rekening van de deelnemer zijn. Deze extra kosten dienen ter plaatse verrekend te worden met DesertJoy – Joy of Nature of met onze Lycië specialist ter plaatse indien je voor de Turkije reis geboekt hebt.
 6. In geval van een acute medische situatie tijdens de tocht zal DesertJoy – Joy of Nature uiteraard haar best doen om de deelnemer zo spoedig mogelijk te laten vervoeren naar medische hulp, doch DesertJoy – Joy of Nature is op geen enkele manier verantwoordelijk en aansprakelijk in het geval van acute medische situaties tijdens de tocht, gezien de aard van de reis.

 

11 – Aansprakelijkheid

 1. DesertJoy – Joy of Nature is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst beschreven op haar website. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
 2. DesertJoy – Joy of Nature kan veel regelen, maar niet alles. Veel diensten worden uitgevoerd door derden in samenwerking met de reisorganisator en ondanks zorgvuldigheid kan er altijd wat mis gaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden en bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het is daarom van belang gezien de aard van de reis dat de deelnemer met de juiste verwachtingen en instelling op reis gaat.
 3. DesertJoy – Joy of Nature is op generlei wijze aansprakelijk voor enige vorm van verlies, beschadiging of diefstal op accommodaties, tijdens transfers en tijdens de tochten aan en van bagage van deelnemers.
 4. DesertJoy – Joy of Nature is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van welke overmachtsituatie dan ook, zoals wijziging vluchtschema’s of andere wijzigingen van luchtvaartmaatschappijen, natuurrampen, stakingen, politieke onrust, oorlogen, schade en/of letsel door natuur of dieren.
 5. DesertJoy – Joy of Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis-en/of annuleringskosten verzekering dekking bieden.
 6. In geval DesertJoy – Joy of Nature aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.
 7. De aansprakelijkheid van DesertJoy / Joy of Nature voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.

 

12 – Verplichtingen van de deelnemer

 1. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisator c.q. de reisbegeleiding op te volgen ter bevordering van een goede reisuitvoering . De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
 2. Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de deelnemer kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.


13 – Klachten
Eventuele klachten dienen altijd eerst met DesertJoy – Joy of Nature of de reisbegeleiding/contactpersoon ter plekke besproken te worden, indien er geen of naar inzicht van de deelnemer geen bevredigende oplossing wordt gevonden dient de deelnemer deze klacht binnen vier weken na afloop van de reis in te dienen bij de reisorganisator via de mail naar joyce@desertjoy.nl


14 – Garantiefonds GGTO
DesertJoy – Joy of Nature is aangesloten bij de GGTO, het garantiefonds voor gespecialiseerde kleinschalige touroperators. Het garantiefonds GGTO staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van je reissom terug krijgt als de reisorganisator in financieel onvermogen komt.
Dit kan zijn vóór je vertrek maar ook tijdens je verblijf op locatie. Bovendien garandeert de GGTO tijdens je verblijf je terugreis indien de reisorganisator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen. Door DesertJoy – Joy of Nature wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15,- per persoon in rekening gebracht aan de deelnemer. Daarnaast draagt DesertJoy – Joy of Nature jaarlijks een percentage van haar jaaromzet af aan het garantiefonds. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

 

15 – VvKR
DesertJoy – Joy of Nature is daarnaast lid van de VvKR, een vereniging die opkomt voor de belangen van gespecialiseerde kleinschalige reisorganisaties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.